Úrazy a poúrazové stavy
>
>
>
Úrazy a poúrazové stavy

Úrazy a poúrazové stavy

300500

Trvanie zákroku : 60 minDoba hojenia : 3-4 týždne
  • na pracoviskách jednodňovej chirurgie väčšinou ide o riešenie poúrazových stavov
  • operovať je možné v lokálnej aj celkovej anestézii, s použitím turniketu a s vyhovujúcim inštumentáriom

Úrazy ruky sa vyskytujú pomerne často vzhľadom na exponovanosť ruky, poranenia môžu postihovať len kožný kryt, častejšie sa jedná o postihnutie aj hlbokých štruktúr ako šlachy, cievy kosti, kĺby, alebo ide o stratové poranenia. Správne primárne ošetrenie je veľmi dôležité, pretože sa skráti čas pracovnej neschopnosti a nie sú väčšinou potrebné následné operácie. Avšak operovať je možné len na adekvátne vybavenom pracovisku s odborne pripraveným tímom.
Najčastejšie sa robí ošetrenie a sutúra šliach, alebo ich uvolnenie zo zrastov, riešenie stuhlosti kĺbov, rôznych deformít prstov s ich obmedzenou funkciou, tiež stratové poranenia prstov s vytvorením kvalitného kožného krytu. Po operáciách je často potrebné nosenie sádry alebo špeciálnych dlažiek. Nasleduje individuálna a odborná rehabilitácia.

Trvanie zákroku Dĺžka hojenia Cena
Operácie pourazových stavov 60 min 3-4 týždne 300-500

K operáciám v celkovej anestéze sa pripočítava cena za pobyt na lôžku + cena za celkovú anestézu.

Máte otázky alebo by ste sa radi informovali o voľných termínoch ?

Kontaktujte nás

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Žiadne produkty v košíku.